Tin tức của Xiaomi Miui Hellas
Nhà » Tất cả các tin tức » Ứng dụng / Bản rom » Ứng dụng hữu ích » Thợ săn quỷ: Premium và 16 trò chơi và ứng dụng bổ sung miễn phí từ Google Play & App Store
Ứng dụng hữu ích

Thợ săn quỷ: Premium và 16 trò chơi và ứng dụng bổ sung miễn phí từ Google Play & App Store

logo-store-play-store-logo

Bây giờ bạn có thể lấy nó Thợ săn quỷ: Cao cấp và Thêm 16 game và ứng dụng hoàn toàn miễn phí từ Google Play & App Store Trong một khoảng thời gian ngắn


Vì vậy, lần này cũng có một số ứng dụng và trò chơi mà bạn có thể tải xuống hoàn toàn miễn phí, miễn là bạn quản lý để tải xuống và cài đặt chúng trong thời hạn mà họ đưa ra cho bạn.

Trò chơi và ứng dụng miễn phí từ Cửa hàng Google Play

Dưới đây, chúng tôi có một số trong số chúng để bạn lựa chọn và tự tạo hoàn toàn miễn phí.


Trò chơi:


Slime Legends - Survivor
Slime Legends - Survivor
Developer: Fori Studio
Price: 0,19 €
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
Demon Hunter: Premium
Demon Hunter: Premium
Developer: EA Publishing
Price: 1,09 €
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
Zombie Age 3 Premium: Survival
Zombie Age 3 Premium: Survival
Developer: DIVMOB
Price: 1,09 €
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
Developer: Eggies
Price: 1,39 €
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
Grow Heroes VIP : Idle Rpg
Grow Heroes VIP : Idle Rpg
Developer: pixelstar
Price: 1,89 €
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot

Các ứng dụng:


Cấu hình Electron Pro
Cấu hình Electron Pro
Nhà phát triển: Phần mềm Yukod
Giá: € 3,19
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
 • Electron Config Pro Ảnh chụp màn hình
Làm mờ ảnh - Làm mờ nền
Làm mờ ảnh - Làm mờ nền
Nhà phát triển: TAPUNIVERS
Giá: € 3,59
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
 • Làm mờ ảnh - Ảnh chụp màn hình nền mờ
bộ cân bằng & âm trầm
bộ cân bằng & âm trầm
Nhà phát triển: Vô tội
Giá: € 2,69
 • bộ chỉnh âm & bass Ảnh chụp màn hình
 • bộ chỉnh âm & bass Ảnh chụp màn hình
 • bộ chỉnh âm & bass Ảnh chụp màn hình
 • bộ chỉnh âm & bass Ảnh chụp màn hình
 • bộ chỉnh âm & bass Ảnh chụp màn hình

Trò chơi và ứng dụng miễn phí từ Apple App Store


Όnhưng ngày nay ngoài các ứng dụng và trò chơi miễn phí tại Cửa hàng Google Play, chúng tôi cũng có các đề xuất miễn phí tương ứng từ Cửa hàng ứng dụng Apple.


Trò chơi:


‎Return to Monkey Island
‎Return to Monkey Island
Developer: Devolver
Price: Free+
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
‎FurryFury: Smash & Roll
‎FurryFury: Smash & Roll
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
‎Tap It and Jump It
‎Tap It and Jump It
Developer: Oscar Tsang
Price: 2,00 €
 • ‎Tap It and Jump It Screenshot
 • ‎Tap It and Jump It Screenshot
‎Sudoku Express
‎Sudoku Express
Developer: Pheinex, LLC
Price: Free
 • ‎Sudoku Express Screenshot
 • ‎Sudoku Express Screenshot
 • ‎Sudoku Express Screenshot
 • ‎Sudoku Express Screenshot

Các ứng dụng:


‎FILCA - Máy ảnh phim SLR
‎FILCA - Máy ảnh phim SLR
Nhà phát triển: Cheol Kim
Giá: Miễn phí+
 • ‎FILCA - Ảnh chụp màn hình máy quay phim SLR
 • ‎FILCA - Ảnh chụp màn hình máy quay phim SLR
 • ‎FILCA - Ảnh chụp màn hình máy quay phim SLR
 • ‎FILCA - Ảnh chụp màn hình máy quay phim SLR
 • ‎FILCA - Ảnh chụp màn hình máy quay phim SLR
 • ‎FILCA - Ảnh chụp màn hình máy quay phim SLR
 • ‎FILCA - Ảnh chụp màn hình máy quay phim SLR
 • ‎FILCA - Ảnh chụp màn hình máy quay phim SLR
 • ‎FILCA - Ảnh chụp màn hình máy quay phim SLR
 • ‎FILCA - Ảnh chụp màn hình máy quay phim SLR
‎Lăng kính IPTV Lite
‎Lăng kính IPTV Lite
Nhà phát triển: Xavier Machado
Giá: Miễn phí
 • ‎Ảnh chụp màn hình Prism IPTV Lite
 • ‎Ảnh chụp màn hình Prism IPTV Lite
 • ‎Ảnh chụp màn hình Prism IPTV Lite
 • ‎Ảnh chụp màn hình Prism IPTV Lite
 • ‎Ảnh chụp màn hình Prism IPTV Lite
 • ‎Ảnh chụp màn hình Prism IPTV Lite
 • ‎Ảnh chụp màn hình Prism IPTV Lite
 • ‎Ảnh chụp màn hình Prism IPTV Lite
Thời tiết: ngoài trời rất đẹp +
Thời tiết: ngoài trời rất đẹp +
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình
 • Thời tiết: bên ngoài trời đẹp + Ảnh chụp màn hình

nhóm miCác bạn đừng quên theo dõi nhé Xiaomi-miui.gr tại Google Tin tức để được thông báo ngay lập tức về tất cả các bài viết mới của chúng tôi! Bạn cũng có thể nếu bạn sử dụng trình đọc RSS, hãy thêm trang của chúng tôi vào danh sách của bạn, đơn giản bằng cách nhấp vào liên kết này >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn

 

Theo dõi chúng tôi tại Telegram  để bạn là người đầu tiên tìm hiểu mọi tin tức của chúng tôi!

Đọc thêm

Để lại bình luận

* Bằng cách sử dụng biểu mẫu này, bạn đồng ý với việc lưu trữ và phân phối các thông điệp của bạn trên trang của chúng tôi.

Trang web này sử dụng Akismet để giảm nhận xét spam. Tìm hiểu cách dữ liệu phản hồi của bạn được xử lý.

Để lại đánh giá

Xiaomi Miui Hellas
Cộng đồng chính thức của Xiaomi và MIUI ở Hy Lạp.
Đọc thêm
Xiaomi đã xác nhận thông số camera mà Xiaomi 14 Ultra sẽ có…