Tin tức của Xiaomi Miui Hellas
Nhà » Tất cả các tin tức » Ứng dụng / Bản rom » Ứng dụng hữu ích » Wind Wings và 16 trò chơi, ứng dụng khác miễn phí từ Google Play & App Store
Ứng dụng hữu ích

Wind Wings và 16 trò chơi, ứng dụng khác miễn phí từ Google Play & App Store

logo-store-play-store-logo

Bây giờ bạn có thể lấy nó cánh gió và Thêm 15 game và ứng dụng hoàn toàn miễn phí từ Google Play & App Store Trong một khoảng thời gian ngắn


Vì vậy, lần này cũng có một số ứng dụng và trò chơi mà bạn có thể tải xuống hoàn toàn miễn phí, miễn là bạn quản lý để tải xuống và cài đặt chúng trong thời hạn mà họ đưa ra cho bạn.

Trò chơi và ứng dụng miễn phí từ Cửa hàng Google Play

Dưới đây, chúng tôi có một số trong số chúng để bạn lựa chọn và tự tạo hoàn toàn miễn phí.


Trò chơi:


Everybody's RPG
Everybody's RPG
Developer: 노매드게임즈
Price: 0,09 €
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
WindWings: Galaxy attack Pro
WindWings: Galaxy attack Pro
Developer: GCenter
Price: 1,99 €
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
 • WindWings: Galaxy attack Pro Screenshot
White Room
White Room
Developer: Sarang Games
Price: 0,39 €
 • White Room Screenshot
 • White Room Screenshot
 • White Room Screenshot
 • White Room Screenshot
 • White Room Screenshot
 • White Room Screenshot
 • White Room Screenshot
 • White Room Screenshot
 • White Room Screenshot
 • White Room Screenshot
 • White Room Screenshot
 • White Room Screenshot
Orbt XL
Orbt XL
Developer: Adamvision Studios
Price: 0,79 €
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
 • Orbt XL Screenshot
Ding Dong XL
Ding Dong XL
Developer: Adamvision Studios
Price: 0,79 €
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot
 • Ding Dong XL Screenshot

Các ứng dụng:


Tăng âm lượng- Loa
Tăng âm lượng- Loa
Nhà phát triển: Vô tội
Giá: € 3,59
 • Tăng âm lượng- Ảnh chụp màn hình loa
 • Tăng âm lượng- Ảnh chụp màn hình loa
 • Tăng âm lượng- Ảnh chụp màn hình loa
 • Tăng âm lượng- Ảnh chụp màn hình loa
 • Tăng âm lượng- Ảnh chụp màn hình loa
Máy nghe nhạc KX chuyên nghiệp
Máy nghe nhạc KX chuyên nghiệp
Nhà phát triển: Vô tội
Giá: € 3,19
 • Ảnh chụp màn hình KX Music Player Pro
 • Ảnh chụp màn hình KX Music Player Pro
 • Ảnh chụp màn hình KX Music Player Pro
 • Ảnh chụp màn hình KX Music Player Pro
 • Ảnh chụp màn hình KX Music Player Pro
 • Ảnh chụp màn hình KX Music Player Pro
 • Ảnh chụp màn hình KX Music Player Pro
 • Ảnh chụp màn hình KX Music Player Pro
Bộ cân bằng FX Pro
Bộ cân bằng FX Pro
Nhà phát triển: WetCrun
Giá: € 1,99
 • Ảnh chụp màn hình Equalizer FX Pro
 • Ảnh chụp màn hình Equalizer FX Pro
 • Ảnh chụp màn hình Equalizer FX Pro
 • Ảnh chụp màn hình Equalizer FX Pro
 • Ảnh chụp màn hình Equalizer FX Pro
 • Ảnh chụp màn hình Equalizer FX Pro
 • Ảnh chụp màn hình Equalizer FX Pro
 • Ảnh chụp màn hình Equalizer FX Pro
 • Ảnh chụp màn hình Equalizer FX Pro
Datamosh: Datamoshing & Glitch
Datamosh: Datamoshing & Glitch
Nhà phát triển: ỨNG DỤNG MARC
Giá: € 1,29
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc
 • Datamosh: Datamoshing & Ảnh chụp màn hình trục trặc

Trò chơi và ứng dụng miễn phí từ Apple App Store


Όnhưng ngày nay ngoài các ứng dụng và trò chơi miễn phí tại Cửa hàng Google Play, chúng tôi cũng có các đề xuất miễn phí tương ứng từ Cửa hàng ứng dụng Apple.


Trò chơi:


‎Incoherence
‎Incoherence
Developer: Glitch Games
Price: 1,99 €
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
 • ‎Incoherence Screenshot
‎Rain Drop Catcher
‎Rain Drop Catcher
Developer: Andrey Spencer
Price: 1,99 €
 • ‎Rain Drop Catcher Screenshot
 • ‎Rain Drop Catcher Screenshot
 • ‎Rain Drop Catcher Screenshot
 • ‎Rain Drop Catcher Screenshot
 • ‎Rain Drop Catcher Screenshot
 • ‎Rain Drop Catcher Screenshot
 • ‎Rain Drop Catcher Screenshot
 • ‎Rain Drop Catcher Screenshot
 • ‎Rain Drop Catcher Screenshot
 • ‎Rain Drop Catcher Screenshot
 • ‎Rain Drop Catcher Screenshot
 • ‎Rain Drop Catcher Screenshot
‎GraviT
‎GraviT
Developer: Dennis Mengelt
Price: 1,99 €
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
 • ‎GraviT Screenshot
‎Forever Lost: Episode 1
‎Forever Lost: Episode 1
Developer: Glitch Games
Price: 0,99 €
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot
 • ‎Forever Lost: Episode 1 Screenshot

Các ứng dụng:


An toàn Photo + Video Pro
An toàn Photo + Video Pro
Nhà phát triển: Sáubyte PLT
Giá: Miễn phí+
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
 • Ảnh chụp màn hình Safety Photo + Video Pro
‎Origami - Gấp & Học
‎Origami - Gấp & Học
Nhà phát triển: Andreas Bauer
Giá: € 2,99+
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
 • ‎Origami - Gấp & Học Ảnh chụp màn hình
MetaWeather
MetaWeather
Nhà phát triển: Nathan Anthony
Giá: € 1,99+
 • Ảnh chụp màn hình MetaWeather
 • Ảnh chụp màn hình MetaWeather
 • Ảnh chụp màn hình MetaWeather
 • Ảnh chụp màn hình MetaWeather
 • Ảnh chụp màn hình MetaWeather
 • Ảnh chụp màn hình MetaWeather
 • Ảnh chụp màn hình MetaWeather
 • Ảnh chụp màn hình MetaWeather
 • Ảnh chụp màn hình MetaWeather

nhóm miCác bạn đừng quên theo dõi nhé Xiaomi-miui.gr tại Google Tin tức để được thông báo ngay lập tức về tất cả các bài viết mới của chúng tôi! Bạn cũng có thể nếu bạn sử dụng trình đọc RSS, hãy thêm trang của chúng tôi vào danh sách của bạn, đơn giản bằng cách nhấp vào liên kết này >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn

 

Theo dõi chúng tôi tại Telegram  để bạn là người đầu tiên tìm hiểu mọi tin tức của chúng tôi!

Đọc thêm

Để lại bình luận

* Bằng cách sử dụng biểu mẫu này, bạn đồng ý với việc lưu trữ và phân phối các thông điệp của bạn trên trang của chúng tôi.

Trang web này sử dụng Akismet để giảm nhận xét spam. Tìm hiểu cách dữ liệu phản hồi của bạn được xử lý.

Để lại đánh giá

Xiaomi Miui Hellas
Cộng đồng chính thức của Xiaomi và MIUI ở Hy Lạp.
Đọc thêm
Epic Games Store sẽ tặng chúng tôi một trò chơi miễn phí hàng tuần và hôm nay…