Tin tức của Xiaomi Miui Hellas
Nhà » Tất cả các tin tức » Ứng dụng / Bản rom » Ứng dụng hữu ích » Shadow Knight: Ninja Fighting và 16 trò chơi, ứng dụng khác miễn phí từ Google Play & App Store
Ứng dụng hữu ích

Shadow Knight: Ninja Fighting và 16 trò chơi, ứng dụng khác miễn phí từ Google Play & App Store

logo-store-play-store-logo

Bây giờ bạn có thể lấy nó Hiệp sĩ bóng đêm: Chiến đấu Ninja và Thêm 16 game và ứng dụng hoàn toàn miễn phí từ Google Play & App Store Trong một khoảng thời gian ngắn


Vì vậy, lần này cũng có một số ứng dụng và trò chơi mà bạn có thể tải xuống hoàn toàn miễn phí, miễn là bạn quản lý để tải xuống và cài đặt chúng trong thời hạn mà họ đưa ra cho bạn.

Trò chơi và ứng dụng miễn phí từ Cửa hàng Google Play

Dưới đây, chúng tôi có một số trong số chúng để bạn lựa chọn và tự tạo hoàn toàn miễn phí.


Trò chơi:


Shadow Knight: Ninja Fighting
Shadow Knight: Ninja Fighting
Developer: Fansipan Limited
Price: 0,59 €
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
 • Shadow Knight: Ninja Fighting Screenshot
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
Developer: Fansipan Limited
Price: 0,69 €
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
 • Summoners Era: Idle Strategy Screenshot
Coin Princess!
Coin Princess!
Developer: ZabobStudioNew
Price: 0,99 €
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
 • Coin Princess! Screenshot
Space Shooter: Galaxy Attack
Space Shooter: Galaxy Attack
Developer: 1SOFT
Price: 1,19 €
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot
 • Space Shooter: Galaxy Attack Screenshot

Các ứng dụng:


Hộp linh hồn điện thoại EVP
Hộp linh hồn điện thoại EVP
 • Ảnh chụp màn hình hộp linh hồn điện thoại EVP
 • Ảnh chụp màn hình hộp linh hồn điện thoại EVP
 • Ảnh chụp màn hình hộp linh hồn điện thoại EVP

Trò chơi và ứng dụng miễn phí từ Apple App Store


Όnhưng ngày nay ngoài các ứng dụng và trò chơi miễn phí tại Cửa hàng Google Play, chúng tôi cũng có các đề xuất miễn phí tương ứng từ Cửa hàng ứng dụng Apple.


Trò chơi:


‎Shiny Ski Resort
‎Shiny Ski Resort
Developer: Kairosoft Co.,Ltd
Price: 5,99 €+
 • ‎Shiny Ski Resort Screenshot
 • ‎Shiny Ski Resort Screenshot
 • ‎Shiny Ski Resort Screenshot
 • ‎Shiny Ski Resort Screenshot
 • ‎Shiny Ski Resort Screenshot
 • ‎Shiny Ski Resort Screenshot
 • ‎Shiny Ski Resort Screenshot
 • ‎Shiny Ski Resort Screenshot
 • ‎Shiny Ski Resort Screenshot
 • ‎Shiny Ski Resort Screenshot
 • ‎Shiny Ski Resort Screenshot
 • ‎Shiny Ski Resort Screenshot
‎Superflow!
‎Superflow!
Developer: David Knothe
Price: Free
 • ‎Superflow! Screenshot
 • ‎Superflow! Screenshot
 • ‎Superflow! Screenshot
 • ‎Superflow! Screenshot
 • ‎Superflow! Screenshot
 • ‎Superflow! Screenshot
 • ‎Superflow! Screenshot
 • ‎Superflow! Screenshot
 • ‎Superflow! Screenshot
 • ‎Superflow! Screenshot
‎Shock Clock Arcade
‎Shock Clock Arcade
Developer: Andrey Spencer
Price: 2,99 €+
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
 • ‎Shock Clock Arcade Screenshot
‎Orbt XL
‎Orbt XL
Developer: Adamvision
Price: 0,99 €
 • ‎Orbt XL Screenshot
 • ‎Orbt XL Screenshot
 • ‎Orbt XL Screenshot
 • ‎Orbt XL Screenshot
 • ‎Orbt XL Screenshot
 • ‎Orbt XL Screenshot
‎Traffic Brains 2
‎Traffic Brains 2
Developer: Lucky Loot
Price: Free+
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot
 • ‎Traffic Brains 2 Screenshot

Các ứng dụng:


Âm thanh chữ cái tiếng Hàn
Âm thanh chữ cái tiếng Hàn
Nhà phát triển: bạn là ai
Giá: € 2,99
 • ‎Âm thanh của chữ cái tiếng Hàn Ảnh chụp màn hình
 • ‎Âm thanh của chữ cái tiếng Hàn Ảnh chụp màn hình
 • ‎Âm thanh của chữ cái tiếng Hàn Ảnh chụp màn hình
 • ‎Âm thanh của chữ cái tiếng Hàn Ảnh chụp màn hình
 • ‎Âm thanh của chữ cái tiếng Hàn Ảnh chụp màn hình
 • ‎Âm thanh của chữ cái tiếng Hàn Ảnh chụp màn hình
 • ‎Âm thanh của chữ cái tiếng Hàn Ảnh chụp màn hình
 • ‎Âm thanh của chữ cái tiếng Hàn Ảnh chụp màn hình
 • ‎Âm thanh của chữ cái tiếng Hàn Ảnh chụp màn hình
 • ‎Âm thanh của chữ cái tiếng Hàn Ảnh chụp màn hình
BeeScan - Ứng dụng quét PDF
BeeScan - Ứng dụng quét PDF
Nhà phát triển: Ứng dụng Beesoft
Giá: Miễn phí
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
 • BeeScan - Ảnh chụp màn hình ứng dụng PDF Scanner
‎BreatheIn: Thở bình tĩnh
‎BreatheIn: Thở bình tĩnh
Nhà phát triển: Dmitry Mashkin
Giá: € 1,99
 • ‎BreatheIn: Hít thở bình tĩnh Ảnh chụp màn hình
 • ‎BreatheIn: Hít thở bình tĩnh Ảnh chụp màn hình
 • ‎BreatheIn: Hít thở bình tĩnh Ảnh chụp màn hình
 • ‎BreatheIn: Hít thở bình tĩnh Ảnh chụp màn hình
 • ‎BreatheIn: Hít thở bình tĩnh Ảnh chụp màn hình
 • ‎BreatheIn: Hít thở bình tĩnh Ảnh chụp màn hình
 • ‎BreatheIn: Hít thở bình tĩnh Ảnh chụp màn hình
 • ‎BreatheIn: Hít thở bình tĩnh Ảnh chụp màn hình
 • ‎BreatheIn: Hít thở bình tĩnh Ảnh chụp màn hình
 • ‎BreatheIn: Hít thở bình tĩnh Ảnh chụp màn hình
 • ‎BreatheIn: Hít thở bình tĩnh Ảnh chụp màn hình
 • ‎BreatheIn: Hít thở bình tĩnh Ảnh chụp màn hình

nhóm miCác bạn đừng quên theo dõi nhé Xiaomi-miui.gr tại Google Tin tức để được thông báo ngay lập tức về tất cả các bài viết mới của chúng tôi! Bạn cũng có thể nếu bạn sử dụng trình đọc RSS, hãy thêm trang của chúng tôi vào danh sách của bạn, đơn giản bằng cách nhấp vào liên kết này >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn

 

Theo dõi chúng tôi tại Telegram  để bạn là người đầu tiên tìm hiểu mọi tin tức của chúng tôi!

Đọc thêm

Để lại bình luận

* Bằng cách sử dụng biểu mẫu này, bạn đồng ý với việc lưu trữ và phân phối các thông điệp của bạn trên trang của chúng tôi.

Trang web này sử dụng Akismet để giảm nhận xét spam. Tìm hiểu cách dữ liệu phản hồi của bạn được xử lý.

Để lại đánh giá

Xiaomi Miui Hellas
Cộng đồng chính thức của Xiaomi và MIUI ở Hy Lạp.
Đọc thêm
Xiaomi vừa chính thức xác nhận hôm nay rằng họ sẽ tung ra phiên bản toàn cầu của…