Tin tức của Xiaomi Miui Hellas
Nhà » Tất cả các tin tức » Ứng dụng / Bản rom » Ứng dụng hữu ích » Tải My City: Wildlife Camping và 20 trò chơi và ứng dụng khác miễn phí hoặc giảm giá từ Apple App Store
Ứng dụng hữu ích

Tải My City: Wildlife Camping và 20 trò chơi và ứng dụng khác miễn phí hoặc giảm giá từ Apple App Store

logo-app-store-logo

Hôm nay lúc Cửa hàng ứng dụng của Apple, bạn có thể tải My City : Wildlife Camping hoàn toàn miễn phí 20 trò chơi và ứng dụng bổ sung miễn phí hoặc giảm giá


Vì vậy, lần này cũng có một số ứng dụng và trò chơi mà bạn có thể tải xuống hoàn toàn miễn phí, miễn là bạn quản lý để tải xuống và cài đặt chúng trong thời hạn mà họ đưa ra cho bạn.

Dưới đây, chúng tôi có một số trong số chúng để bạn lựa chọn và tự tạo hoàn toàn miễn phí.


Trò chơi miễn phí - Biểu tượng và ứng dụng:


iOS Universal: KITT – Systems Activated: FREE (Κανονική Τιμή $4+)

KITT - Hệ thống được kích hoạt
KITT - Hệ thống được kích hoạt
Nhà phát triển: Alvar Seeberg
Giá: Miễn phí+
 • KITT - Ảnh chụp màn hình được kích hoạt hệ thống
 • KITT - Ảnh chụp màn hình được kích hoạt hệ thống
 • KITT - Ảnh chụp màn hình được kích hoạt hệ thống
 • KITT - Ảnh chụp màn hình được kích hoạt hệ thống
 • KITT - Ảnh chụp màn hình được kích hoạt hệ thống
 • KITT - Ảnh chụp màn hình được kích hoạt hệ thống

iOS Universal: Standby Photo Widget – simple: FREE (Κανονική Τιμή $1)

‎Standby Photo Widget - simple
‎Standby Photo Widget - simple
 • ‎Standby Photo Widget - simple Screenshot
 • ‎Standby Photo Widget - simple Screenshot
 • ‎Standby Photo Widget - simple Screenshot
 • ‎Standby Photo Widget - simple Screenshot
 • ‎Standby Photo Widget - simple Screenshot
 • ‎Standby Photo Widget - simple Screenshot
 • ‎Standby Photo Widget - simple Screenshot
 • ‎Standby Photo Widget - simple Screenshot
 • ‎Standby Photo Widget - simple Screenshot
 • ‎Standby Photo Widget - simple Screenshot
 • ‎Standby Photo Widget - simple Screenshot

iOS Universal: MiniGames – Watch Games Arcade: FREE (Κανονική Τιμή $2)

‎MiniGames - Watch Games Arcade
‎MiniGames - Watch Games Arcade
Developer: AlhoGames
Price: 1,99 €
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot
 • ‎MiniGames - Watch Games Arcade Screenshot

iOS Universal: Streakly: Habit Tracker: FREE (Κανονική Τιμή $5)

‎Streakly - Habit Builder
‎Streakly - Habit Builder
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot
 • ‎Streakly - Habit Builder Screenshot

iOS Universal: My City : Wildlife Camping: FREE (Κανονική Τιμή $4)

‎My City : Wildlife Camping
‎My City : Wildlife Camping
 • ‎My City : Wildlife Camping Screenshot
 • ‎My City : Wildlife Camping Screenshot
 • ‎My City : Wildlife Camping Screenshot
 • ‎My City : Wildlife Camping Screenshot
 • ‎My City : Wildlife Camping Screenshot
 • ‎My City : Wildlife Camping Screenshot
 • ‎My City : Wildlife Camping Screenshot
 • ‎My City : Wildlife Camping Screenshot
 • ‎My City : Wildlife Camping Screenshot
 • ‎My City : Wildlife Camping Screenshot
 • ‎My City : Wildlife Camping Screenshot
 • ‎My City : Wildlife Camping Screenshot
 • ‎My City : Wildlife Camping Screenshot

Cơ hội mua sắm với giá thấp (giảm giá)


Nhưng ngày nay, ngoài các ứng dụng và trò chơi miễn phí, chúng tôi còn có nhiều cơ hội mà bạn có thể nhận được với mức giá thấp trong thời gian ngắn.


Trò chơi - Biểu tượng & Ứng dụng:


iOS Universal: Loco Looper: $3 (Κανονική Τιμή $5)

‎Loco Looper
‎Loco Looper
Developer: James Vanas
Price: 5,99 €
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot
 • ‎Loco Looper Screenshot

iOS Universal: 7Days : Backer: $2 (Κανονική Τιμή $5)

‎7Days : Backer
‎7Days : Backer
Developer: Buff Studio Co.Ltd.
Price: 5,99 €
 • ‎7Days : Backer Screenshot
 • ‎7Days : Backer Screenshot
 • ‎7Days : Backer Screenshot
 • ‎7Days : Backer Screenshot
 • ‎7Days : Backer Screenshot
 • ‎7Days : Backer Screenshot
 • ‎7Days : Backer Screenshot
 • ‎7Days : Backer Screenshot
 • ‎7Days : Backer Screenshot
 • ‎7Days : Backer Screenshot

iOS Universal: Stardash: $1 (Κανονική Τιμή $2)

‎Stardash
‎Stardash
Developer: Pascal Bestebroer
Price: 1,99 €
 • ‎Stardash Screenshot
 • ‎Stardash Screenshot
 • ‎Stardash Screenshot
 • ‎Stardash Screenshot
 • ‎Stardash Screenshot
 • ‎Stardash Screenshot
 • ‎Stardash Screenshot
 • ‎Stardash Screenshot
 • ‎Stardash Screenshot
 • ‎Stardash Screenshot
 • ‎Stardash Screenshot
 • ‎Stardash Screenshot

iOS Universal: Residual: $4 (Κανονική Τιμή $6)

‎Residual
‎Residual
Developer: Pascal Bestebroer
Price: 6,99 €
 • ‎Residual Screenshot
 • ‎Residual Screenshot
 • ‎Residual Screenshot
 • ‎Residual Screenshot
 • ‎Residual Screenshot
 • ‎Residual Screenshot
 • ‎Residual Screenshot
 • ‎Residual Screenshot
 • ‎Residual Screenshot
 • ‎Residual Screenshot
 • ‎Residual Screenshot
 • ‎Residual Screenshot
 • ‎Residual Screenshot
 • ‎Residual Screenshot

iOS Universal: Underworld Office: $2 (Κανονική Τιμή $5)

‎Underworld Office- Novel Game
‎Underworld Office- Novel Game
 • ‎Underworld Office- Novel Game Screenshot
 • ‎Underworld Office- Novel Game Screenshot
 • ‎Underworld Office- Novel Game Screenshot
 • ‎Underworld Office- Novel Game Screenshot
 • ‎Underworld Office- Novel Game Screenshot
 • ‎Underworld Office- Novel Game Screenshot
 • ‎Underworld Office- Novel Game Screenshot
 • ‎Underworld Office- Novel Game Screenshot
 • ‎Underworld Office- Novel Game Screenshot
 • ‎Underworld Office- Novel Game Screenshot
 • ‎Underworld Office- Novel Game Screenshot
 • ‎Underworld Office- Novel Game Screenshot
 • ‎Underworld Office- Novel Game Screenshot

iOS Universal: Sleepin’ Guy: $1 (Κανονική Τιμή $4)

‎Sleepin' Guy
‎Sleepin' Guy
Developer: Fabio Ferrara
Price: 3,99 €
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot
 • ‎Sleepin' Guy Screenshot

iOS Universal: Argo’s Choice: Crime Adventure: $2 (Κανονική Τιμή $5)

‎Argo's Choice: Crime Adventure
‎Argo's Choice: Crime Adventure
 • ‎Argo's Choice: Crime Adventure Screenshot
 • ‎Argo's Choice: Crime Adventure Screenshot
 • ‎Argo's Choice: Crime Adventure Screenshot
 • ‎Argo's Choice: Crime Adventure Screenshot
 • ‎Argo's Choice: Crime Adventure Screenshot
 • ‎Argo's Choice: Crime Adventure Screenshot
 • ‎Argo's Choice: Crime Adventure Screenshot
 • ‎Argo's Choice: Crime Adventure Screenshot
 • ‎Argo's Choice: Crime Adventure Screenshot
 • ‎Argo's Choice: Crime Adventure Screenshot

iOS Universal: Invading Horde – TD: $0.50 (Κανονική Τιμή $1)

‎Invading Horde - TD
‎Invading Horde - TD
Developer: AlhoGames
Price: Free+
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot
 • ‎Invading Horde - TD Screenshot

iOS Universal: Choice of Life Middle Ages: $0.50 (Κανονική Τιμή $1)

‎Choice of Life Middle Ages
‎Choice of Life Middle Ages
Developer: Aleksey Evdokimov
Price: 0,99 €
 • ‎Choice of Life Middle Ages Screenshot
 • ‎Choice of Life Middle Ages Screenshot
 • ‎Choice of Life Middle Ages Screenshot
 • ‎Choice of Life Middle Ages Screenshot
 • ‎Choice of Life Middle Ages Screenshot
 • ‎Choice of Life Middle Ages Screenshot
 • ‎Choice of Life Middle Ages Screenshot
 • ‎Choice of Life Middle Ages Screenshot
 • ‎Choice of Life Middle Ages Screenshot
 • ‎Choice of Life Middle Ages Screenshot
 • ‎Choice of Life Middle Ages Screenshot
 • ‎Choice of Life Middle Ages Screenshot

iOS Universal: Go Rally: $2 (Κανονική Τιμή $5)

‎Go Rally
‎Go Rally
Developer: Inputwish
Price: 5,99 €
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot
 • ‎Go Rally Screenshot

iOS Universal: Doom & Destiny Advanced: $1 (Κανονική Τιμή $5)

iOS Universal: Doom & Destiny Worlds: $2 (Κανονική Τιμή $5)

‎Doom & Destiny Worlds
‎Doom & Destiny Worlds
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot
 • ‎Doom & Destiny Worlds Screenshot

iOS Universal: Sparklite: $2 (Κανονική Τιμή $7)

‎Sparklite
‎Sparklite
Developer: Playdigious
Price: 1,99 €
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot
 • ‎Sparklite Screenshot

iOS Universal: Tower of Fortune 4: $2 (Κανονική Τιμή $3)

‎Tower of Fortune 4
‎Tower of Fortune 4
Developer: Game Stew
Price: 1,99 €+
 • ‎Tower of Fortune 4 Screenshot
 • ‎Tower of Fortune 4 Screenshot
 • ‎Tower of Fortune 4 Screenshot
 • ‎Tower of Fortune 4 Screenshot
 • ‎Tower of Fortune 4 Screenshot
 • ‎Tower of Fortune 4 Screenshot
 • ‎Tower of Fortune 4 Screenshot
 • ‎Tower of Fortune 4 Screenshot
 • ‎Tower of Fortune 4 Screenshot
 • ‎Tower of Fortune 4 Screenshot
 • ‎Tower of Fortune 4 Screenshot

iOS Universal: FL Studio Mobile: $13 (Κανονική Τιμή $15)

‎FL Studio Mobile
‎FL Studio Mobile
Developer: Image Line Software
Price: 14,99 €+
 • ‎FL Studio Mobile Screenshot
 • ‎FL Studio Mobile Screenshot
 • ‎FL Studio Mobile Screenshot
 • ‎FL Studio Mobile Screenshot
 • ‎FL Studio Mobile Screenshot
 • ‎FL Studio Mobile Screenshot

iOS Universal: SPHAZE: Sci-fi puzzle game: (Κανονική Τιμή $1)

‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game
‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game
Developer: Mateusz Janczewski
Price: 0,99 €+
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot
 • ‎SPHAZE: Sci-fi puzzle game Screenshot

nhóm miCác bạn đừng quên theo dõi nhé Xiaomi-miui.gr tại Google Tin tức để được thông báo ngay lập tức về tất cả các bài viết mới của chúng tôi! Bạn cũng có thể nếu bạn sử dụng trình đọc RSS, hãy thêm trang của chúng tôi vào danh sách của bạn, đơn giản bằng cách nhấp vào liên kết này >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn

 

Theo dõi chúng tôi tại Telegram để bạn là người đầu tiên tìm hiểu mọi tin tức của chúng tôi!

 

Theo dõi chúng tôi trên Telegram (Anh Ngữ) Telegram là người đầu tiên tìm hiểu tin tức của chúng tôi!

Đọc thêm

Để lại bình luận

* Bằng cách sử dụng biểu mẫu này, bạn đồng ý với việc lưu trữ và phân phối các thông điệp của bạn trên trang của chúng tôi.

Trang web này sử dụng Akismet để giảm nhận xét spam. Tìm hiểu cách dữ liệu phản hồi của bạn được xử lý.

Để lại đánh giá

Xiaomi Miui Hellas
Cộng đồng chính thức của Xiaomi và MIUI ở Hy Lạp.
Đọc thêm
Xiaomi hiện đã bắt đầu tung ra phiên bản châu Âu (OS1.0.2.0.ULIUXM - ROM EEA/EU) trên…