Tin tức của Xiaomi Miui Hellas
Nhà » Tất cả các tin tức » Ứng dụng / Bản rom » Ứng dụng hữu ích » 23 trò chơi và ứng dụng miễn phí từ cửa hàng Google Play và App Store trong một thời gian ngắn
Ứng dụng hữu ích

23 trò chơi và ứng dụng miễn phí từ cửa hàng Google Play và App Store trong một thời gian ngắn

app-store-play-store-logo

Theo khoảng thời gian đều đặn lúc Cửa hàng Google Playvà trong Apple App Store, nhiều nhà phát triển cấp phép trong một thời gian giới hạn, hoàn toàn miễn phí ứng dụng của họ.


Vì vậy, lần này cũng có một số ứng dụng và trò chơi mà bạn có thể tải xuống hoàn toàn miễn phí, miễn là bạn quản lý để tải xuống và cài đặt chúng trong thời hạn mà họ đưa ra cho bạn.

Trò chơi và ứng dụng miễn phí từ Cửa hàng Google Play

Dưới đây, chúng tôi có một số trong số chúng để bạn lựa chọn và tự tạo hoàn toàn miễn phí.


Trò chơi:


Bricks Breaker Pro
Bricks Breaker Pro
Developer: TRYONI ARTS
Price: 4,59 €
 • Bricks Breaker Pro Screenshot
 • Bricks Breaker Pro Screenshot
 • Bricks Breaker Pro Screenshot
 • Bricks Breaker Pro Screenshot
 • Bricks Breaker Pro Screenshot
 • Bricks Breaker Pro Screenshot
 • Bricks Breaker Pro Screenshot
 • Bricks Breaker Pro Screenshot
Truth Or Dare Pro
Truth Or Dare Pro
Developer: TRYONI ARTS
Price: 4,29 €
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
 • Truth Or Dare Pro Screenshot
Everybody's RPG
Everybody's RPG
Developer: NomadGames
Price: 0,89 €
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
 • Everybody's RPG Screenshot
Red Woods
Red Woods
Developer: Halesoft
Price: 1,19 €
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
 • Red Woods Screenshot
FASTAR VIP - Rhythm Game
FASTAR VIP - Rhythm Game
Developer: NextDoors
Price: 1,09 €
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
 • FASTAR VIP - Rhythm Game Screenshot
Jewels Classic Pro: Match3
Jewels Classic Pro: Match3
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot
 • Jewels Classic Pro: Match3 Screenshot

Các ứng dụng:


500X Game Booster And GFX Pro
500X Game Booster And GFX Pro
 • 500X Game Booster And GFX Pro Screenshot
 • 500X Game Booster And GFX Pro Screenshot
 • 500X Game Booster And GFX Pro Screenshot
Equalizer FX Pro
Equalizer FX Pro
Developer: WetcRun
Price: 1,99 €
 • Equalizer FX Pro Screenshot
 • Equalizer FX Pro Screenshot
 • Equalizer FX Pro Screenshot
 • Equalizer FX Pro Screenshot
 • Equalizer FX Pro Screenshot
 • Equalizer FX Pro Screenshot
 • Equalizer FX Pro Screenshot
 • Equalizer FX Pro Screenshot
 • Equalizer FX Pro Screenshot
Volume Booster Max Pro
Volume Booster Max Pro
Developer: WetcRun
Price: 1,99 €
 • Volume Booster Max Pro Screenshot
 • Volume Booster Max Pro Screenshot
 • Volume Booster Max Pro Screenshot
 • Volume Booster Max Pro Screenshot
 • Volume Booster Max Pro Screenshot
 • Volume Booster Max Pro Screenshot
SkanApp hands-free PDF book sc
SkanApp hands-free PDF book sc
Developer: GO2GET
Price: 19,99 €
 • SkanApp hands-free PDF book sc Screenshot
 • SkanApp hands-free PDF book sc Screenshot
 • SkanApp hands-free PDF book sc Screenshot
 • SkanApp hands-free PDF book sc Screenshot
 • SkanApp hands-free PDF book sc Screenshot
 • SkanApp hands-free PDF book sc Screenshot
 • SkanApp hands-free PDF book sc Screenshot
 • SkanApp hands-free PDF book sc Screenshot

Trò chơi và ứng dụng miễn phí từ Apple App Store


Όnhưng ngày nay ngoài các ứng dụng và trò chơi miễn phí tại Cửa hàng Google Play, chúng tôi cũng có các đề xuất miễn phí tương ứng từ Cửa hàng ứng dụng Apple.


Trò chơi:


‎Match Attack!
‎Match Attack!
Developer: Andrey Spencer
Price: Free
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
 • ‎Match Attack! Screenshot
‎Enchanted Worlds 2
‎Enchanted Worlds 2
Developer: Syntaxity Inc.
Price: 4,99 €+
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
 • ‎Enchanted Worlds 2 Screenshot
‎Crystal Cove
‎Crystal Cove
Developer: Andrey Spencer
Price: Free
 • ‎Crystal Cove Screenshot
 • ‎Crystal Cove Screenshot
 • ‎Crystal Cove Screenshot
 • ‎Crystal Cove Screenshot
 • ‎Crystal Cove Screenshot
 • ‎Crystal Cove Screenshot
 • ‎Crystal Cove Screenshot
 • ‎Crystal Cove Screenshot
 • ‎Crystal Cove Screenshot
 • ‎Crystal Cove Screenshot
 • ‎Crystal Cove Screenshot
 • ‎Crystal Cove Screenshot
 • ‎Crystal Cove Screenshot
‎Hello Human
‎Hello Human
Developer: Russell King
Price: 1,19 €
 • ‎Hello Human Screenshot
 • ‎Hello Human Screenshot
 • ‎Hello Human Screenshot
 • ‎Hello Human Screenshot
 • ‎Hello Human Screenshot
 • ‎Hello Human Screenshot
 • ‎Hello Human Screenshot
 • ‎Hello Human Screenshot
 • ‎Hello Human Screenshot
 • ‎Hello Human Screenshot
 • ‎Hello Human Screenshot
‎Moving Story 3D
‎Moving Story 3D
Price: Free+
 • ‎Moving Story 3D Screenshot
 • ‎Moving Story 3D Screenshot
 • ‎Moving Story 3D Screenshot
 • ‎Moving Story 3D Screenshot
 • ‎Moving Story 3D Screenshot
 • ‎Moving Story 3D Screenshot
 • ‎Moving Story 3D Screenshot
 • ‎Moving Story 3D Screenshot
 • ‎Moving Story 3D Screenshot
 • ‎Moving Story 3D Screenshot
 • ‎Moving Story 3D Screenshot
 • ‎Moving Story 3D Screenshot
 • ‎Moving Story 3D Screenshot
‎Chloe Puzzle Game
‎Chloe Puzzle Game
Developer: Rojeh Maher
Price: Free
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot
 • ‎Chloe Puzzle Game Screenshot

Các ứng dụng:


‎African Geo
‎African Geo
Developer: Darren McNally
Price: 2,49 €
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
 • ‎African Geo Screenshot
‎Unit Circle Calculator PRO
‎Unit Circle Calculator PRO
Developer: Flooki
Price: 2,49 €
 • ‎Unit Circle Calculator PRO Screenshot
 • ‎Unit Circle Calculator PRO Screenshot
 • ‎Unit Circle Calculator PRO Screenshot
 • ‎Unit Circle Calculator PRO Screenshot
 • ‎Unit Circle Calculator PRO Screenshot
 • ‎Unit Circle Calculator PRO Screenshot
 • ‎Unit Circle Calculator PRO Screenshot
 • ‎Unit Circle Calculator PRO Screenshot
 • ‎Unit Circle Calculator PRO Screenshot
 • ‎Unit Circle Calculator PRO Screenshot
 • ‎Unit Circle Calculator PRO Screenshot
 • ‎Unit Circle Calculator PRO Screenshot
‎Solving Pythagoras PRO
‎Solving Pythagoras PRO
Developer: Flooki
Price: 2,49 €
 • ‎Solving Pythagoras PRO Screenshot
 • ‎Solving Pythagoras PRO Screenshot
 • ‎Solving Pythagoras PRO Screenshot
 • ‎Solving Pythagoras PRO Screenshot
 • ‎Solving Pythagoras PRO Screenshot
 • ‎Solving Pythagoras PRO Screenshot
 • ‎Solving Pythagoras PRO Screenshot
‎Lock Screen 16
‎Lock Screen 16
Developer: Ana Sirbul
Price: Free+
‎Power Reverse Image Search
‎Power Reverse Image Search
Developer: 7color
Price: 3,49 €
 • ‎Power Reverse Image Search Screenshot
 • ‎Power Reverse Image Search Screenshot
 • ‎Power Reverse Image Search Screenshot
 • ‎Power Reverse Image Search Screenshot
 • ‎Power Reverse Image Search Screenshot
 • ‎Power Reverse Image Search Screenshot
 • ‎Power Reverse Image Search Screenshot
 • ‎Power Reverse Image Search Screenshot
 • ‎Power Reverse Image Search Screenshot
 • ‎Power Reverse Image Search Screenshot

nhóm miCác bạn đừng quên theo dõi nhé Xiaomi-miui.gr tại Google Tin tức để được thông báo ngay lập tức về tất cả các bài viết mới của chúng tôi! Bạn cũng có thể nếu bạn sử dụng trình đọc RSS, hãy thêm trang của chúng tôi vào danh sách của bạn, đơn giản bằng cách nhấp vào liên kết này >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn

 

Theo dõi chúng tôi tại Telegram  để bạn là người đầu tiên tìm hiểu mọi tin tức của chúng tôi!

Đọc thêm

Để lại bình luận

* Bằng cách sử dụng biểu mẫu này, bạn đồng ý với việc lưu trữ và phân phối các thông điệp của bạn trên trang của chúng tôi.

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.

Để lại đánh giá

Đọc thêm
Xiaomi hiện đã bắt đầu tung ra phiên bản Toàn cầu (V14.0.3.0.TKOMIXM - Global ROM) trên…