Tin tức của Xiaomi Miui Hellas
Nhà » Netflix

Netflix

Thông cáo báo chí

Netflix: Mang đến tính năng Chuyển hồ sơ, một tùy chọn để di chuyển hồ sơ được chia sẻ sang tài khoản mới

nhóm mi
Bằng cách chuyển hồ sơ, bạn giữ cho trải nghiệm Netflix của mình nhất quán, ngay cả trong thời gian thay đổi Một số người di chuyển. Gia đình ngày càng phát triển. Các mối quan hệ kết thúc. Cho dù...