Tin tức của Xiaomi Miui Hellas
Nhà » Tiếng La Mã Hy Lạp

Tiếng La Mã Hy Lạp

la Mã

[Miui V14.0.22.12.8.DEV] Ra mắt ROM MIUI 14 XTRV mới cho 3 thiết bị

Dimitrios Dagkalidis
ROM FastBoot MIUI 14 XTRV-V14.0.22.12.8.DEV mới đã được phân phối cho 3 thiết bị. Cập nhật hiện tại 19/12/2022 16:00 ROM V14.0.22.12.8.DEV /16.DEV mới đã được phân phối cho...
la Mã

MIUI 12 & 13 ổn định: Các ROM ổn định XTRV mới của Hy Lạp đã có sẵn (Danh sách cập nhật vào ngày 16/11/2022)

Dimitrios Dagkalidis
Đây là danh sách các ROM MIUI 12 Ổn định mới (Có - tiếp tục phân phối các ROM Ổn định cộng đồng trong MIUI 13) ....
la Mã

MIUI 12 & 13 ổn định: Các ROM ổn định XTRV mới của Hy Lạp đã có sẵn (Danh sách cập nhật vào ngày 06/11/2022)

Dimitrios Dagkalidis
Đây là danh sách các ROM MIUI 12 Ổn định mới (Có - tiếp tục phân phối các ROM Ổn định cộng đồng trong MIUI 13) ....
la Mã

MIUI 12 & 13 ổn định: Các ROM ổn định XTRV mới của Hy Lạp đã có sẵn (Danh sách cập nhật vào ngày 03/11/2022)

Dimitrios Dagkalidis
Đây là danh sách các ROM MIUI 12 Ổn định mới (Có - tiếp tục phân phối các ROM Ổn định cộng đồng trong MIUI 13) ....
la Mã

[Miui 13.X 22.10.26] Phân phối ROM MIUI 13 XTRV mới cho 14 thiết bị

Dimitrios Dagkalidis
MIUI 13 XTRV-22.10.26 ROM FastBoot & Recovery mới đã được phân phối cho 14 thiết bị. Cập nhật hiện tại 27/10/2022 23:55 MIUI mới đã được phân phối ...
la Mã

MIUI 12 & 13 ổn định: Các ROM ổn định XTRV mới của Hy Lạp đã có sẵn (Danh sách cập nhật vào ngày 25/10/2022)

Dimitrios Dagkalidis
Đây là danh sách các ROM MIUI 12 Ổn định mới (Có - tiếp tục phân phối các ROM Ổn định cộng đồng trong MIUI 13) ....
la Mã

[Miui 13.X 22.10.19] Phân phối ROM MIUI 13 XTRV mới cho 14 thiết bị

Dimitrios Dagkalidis
MIUI 13 XTRV-22.10.19 ROM FastBoot & Recovery mới đã được phân phối cho 14 thiết bị. Cập nhật hiện tại 20/10/2022 23:50 MIUI mới đã được phân phối ...
la Mã

[Miui 13.X 22.10.12] Phân phối ROM MIUI 13 XTRV mới cho 14 thiết bị

Dimitrios Dagkalidis
MIUI 13 XTRV-22.10.12 ROM FastBoot & Recovery mới đã được phân phối cho 14 thiết bị. Cập nhật hiện tại 15/10/2022 00:55 MIUI mới đã được phân phối ...
Xiaomi Miui Hellas
Cộng đồng chính thức của Xiaomi và MIUI ở Hy Lạp.